ساعت کاری مرکز خونگیری بجنورد شنبه تا جهار شنبه ساعت 7:30 الی 13:30 و پنج شنبه ها 7:30 لی 12:30 همراه داشتن کارت ملی برای بار اولی ها و یک کارت معتبر دارای کدملی برای اهداکنندگان مستمر الزامی می باشد

آخرین بروز رسانی : 1398/03/30

لینک های مرتبط